SPW

Stichting Peuterspeelzalen Wassenaar

SPW Stopt

Wassenaar, 7 oktober 2016          

Beste Ouders,

Tot onze grote spijt moeten wij u mededelen, dat het bestuur van Stichting Peuterspeelzalen Wassenaar heeft moeten besluiten om per 1 december 2016 de deuren van de peuterspeelzalen te moeten sluiten. Wij zijn genoodzaakt dit besluit te nemen vanwege de slechte financiële situatie. Ondanks alle inspanningen, waaronder het samenvoegen van 2 speelzalen teneinde kosten te kunnen besparen, is er geen perspectief om de speelzalen op verantwoorde wijze voort te zetten. De gemeente heeft aangekondigd de subsidie per 1 januari a.s. niet meer voort te zetten en tevens dat per 1 januari a.s. marktconform huur betaald moet worden voor het gebouw aan de Middelweg.

Wij vinden het uitermate vervelend voor u, de kinderen en voor de leidsters dat wij dit besluit hebben moeten nemen. U zult begrijpen dat vooral de leidsters hier niets aan kunnen doen.

Vanzelfsprekend is de toekomstige opvang van uw kinderen ook onze zorg. Vandaar dat wij de andere speelzalen in Wassenaar hebben geïnformeerd omtrent ons besluit. Wij adviseren u dan ook contact op te nemen met één van onderstaande speelzalen.

-- Peuterspeelzaal Johan de Witt, Van Heeckerenstraat 2, 2242 CX Wassenaar
   Telefoon 0621670207 of (na 13.00 uur) 0705140602.

- Peuterspeelzaal Beregoed van der Oudermeulenlaan 15, 2223 CR Wassenaar
   Telefoon 0705178037

- Peuterspeelzaal Tasid, Hallekenstraat 28a, 2242 VD Wassenaar
   Telefoon 0705117523

- Peuterspeelzaal Het Kievietsei, Buurtweg 16, 2244 AD Wassenaar
   Telefoon 0705179252

Tevens is Norlandia voornemens peuteropvang in Wassenaar te openen in de Bonifaciusschool (Kloosterland 5) en In de Zijlwatering (Burmanlaan 71) Meer informatie hierover kunt u krijgen bij Norlandia, telefoon 0715791960.

Wij danken u voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren en onze leidsters zullen er alles aan doen om uw kind tot 1 december nog een leerzame en gezellige tijd te bieden in de vertrouwde omgeving.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting Peuterspeelzalen Wassenaar